12.5.2016

Suojaa julkaisusi CC-lisenssillä - näin luot työllesi säännöt, miten työtäsi käytetään

Haluan jakaa työni avoimesti verkossa kaikkien jaettavaksi, mutta haluaisin näkyvästi selvästi kieltää sen kaupallisen käytön. Mitä voin tehdä? Tähän on vastaus: CC-lisenssit!


Art Direction and Motion Graphic Design by Bienvenido Cru. Linkki videon oikeuksiin.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Tässä kirjoituksessa on perustietoa Creative Commons -lisenssistä (CC-lisenssi). Creative Commons Suomen toiminnan vetovastuu on Aalto-yliopistolla.

CC-lisenssi on kätevä, koska tällä voidaan määrittää suoraan avoimesti julkaistavan työn yhteyteen minkälainen lupa muilla on jatkokäyttää teosta - kyse voi olla  muun muassa painetusta julkaisusta tai verkossa julkaistavasta kuvasta, videosta tai tekstimateriaalista. Avoin tiede ja tutkimus -sivusto suosittelee tieteellisessä aineistossa tutkijoille: "Julkaisemalla avoimen jatkokäytön sallivalla lisenssillä (kuten CC BY 4.0) edistät mahdollisuuksia vapaasti jakaa ja hyödyntää julkaisuasi."

Tekijänoikeus säilyy lisenssinantajalla, alkuperäisellä tekijällä. Tekijä vain tarjoaa näillä työkaluilla kansainvälisesti standardoidun käyttöoikeuden tekijänoikeudenalaiseen teokseensa, ilman että muiden tarvitsee kysyä erikseen lupaa tekijältä. Lisenssi on näkyvä ja selkeä merkki tai maininta työn yhteydessä, joilla osoitetaan miten artikkelia, verkkosivua, kuvaa, videota, laulua tai blogia saa käyttää. Tekijä voi kieltää kaupallisen käytön tai sallia sen; vaatia, että hänet mainitaan sen tekijänä, tai olla vaatimatta; kieltää teoksen muuntelun tai vastaavasti sallia sen.

Varsinkin verkkoympäristössä lisenssien määrä kasvaa. Lisenssi mahdollistaa sen, että tietyt hakukoneet pystyvät poimimaan lisenssin saaneita hakutuloksia. Lisenssit siis helpottavat hahmottamaan, mitä tekijänoikeudellisia töitä on lupa jakaa erillistä lupaa kysymättä. Tämä koskee myös sosiaalista mediaa, ja näin ollen nämä selvästi kuuluvat jo yleissivistyksen siipien alle; kaikkien on hyvä niistä tietää.

Millainen tuo lisenssi on?

Rakenne on suhteellisen helppo. Lisenssi koostuu eräänlaisista palikoista, joista voi koota mieleisensä ja tarpeidensa mukaisen lupapaketin. Tämä lisenssi liitetään etenkin näkyvänä sitä koskevan työn yhteyteen. Seuraavat määritelmät noille palikoille on poimittu mukaellen Creative Commons Suomi -sivustolta:

CC = Lisenssin lähtökohtana on, että työlle on määritelty Creative Commons lisenssi. Kaikilla on oikeus tehdä teoksesta kopioita, esittää ja näyttää teos julkisesti, levittää ja välittää teosta eteenpäin sekä tehdä siitä johdannaisteoksia ellei näitä rajoiteta seuraavilla lisäosilla:

BY = Nimeä (By, ByAttribution). Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä.
NC = Ei kaupallinen (NonCommercial). Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain epäkaupallisessa käytössä.
ND = Ei muutoksia (NoDerivatives). Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa alkuperäistä teosta, mutta et salli muokattujen versioiden tekemistä teoksesta.
SA = Jaa samoin (ShareAlike). Annat muiden julkistaa omasta teoksestasi muokattuja teoksia vain samalla lisenssillä, jolla oma teoksesi on julkaistu.

Moni avoimeen julkaisemiseen erikoistunut kustantaja käy neuvotteluja kirjoittajien toiveista, millä lisenssillä hänen työnsä tulisi julkaista. Se, että tuntee lisenssien perusteet, auttaa kirjoittajaa jo huomattavasti tunnistamaan mahdollisuutensa ja oikeutensa. Yksi yleisesti käytetty on CC-BY, joka velvoittaa muiden mainitsemaan alkuperäisen työn tekijän nimeltä uuden työn yhteydessä, mutta sallii työn muuntelun.

Mutta - se ainainen "mutta"

Lisenssi antaa käyttäjille samalla velvoitteita ja myönnettyä lisenssiä on noudatettava. Lisenssin merkitsemistavalle on ohjeensa, joita on ymmärrettävästi suositeltavaa noudattaa. Jos käyttää toisen lisensioimaa aineistoa omassa työssään, on myös nämä oikeudet mainittava riittävässä laajuudessa oman työnsä yhteydessä. Jos jotain vaaditaan, on syytä noudattaa tekijän määräämiä ehtoja.

Jälleen ote Creative Commons Suomi -sivustolta. "CC-lisensoitua teosta käyttäessäsi on sinun aina mainittava ainakin seuraavat asiat:

Ja tietysti aina aiheellinen varoitus: Kehotan käyttämään omaan harkintaa siinä, voidaanko aina sokeasti olettaa, että alkuperäisellä lataajalla on oikeasti kaikki oikeudet myöntää kyseiset jako-oikeudet. Tekijänoikeuslain rinnalla muun muassa henkilötietolaki voi asettaa rajoituksia varsinkin kuva- ja videomateriaalin jakamiselle. Villissä verkossa harkinta ja järki ovat suotavia ominaisuuksia edistysaskeleista huolimatta.

Varoituksestani huolimatta olen silti sitä mieltä, että CC-lisenssi on hyvä juttu! Varsinkin kun käyttäjien määrä kasvaa ja jakamisen pelisäännöt tulevat selviksi, tästä osoittautuu tulevan toimiva tapa jakaa tekijänoikeudellista sisältöä. Ja tietysti näihin sisältyvät myös tieteelliset tutkimukset, aineistot ja julkaisut, joissa kansainväliset ja koneluettavat luvat edesauttavat tiedon avoimuutta ja leviämistä. CC-lisenssikoneella saa luotua standardin mukaisen lisenssimerkinnän sekä digitaaliseen että painettuu aineistoon. Digitaaliseen muotoon on saatavilla myös dokumenttien metadataan upotettava muoto hakukoneiden hauskuuttamiseksi sekä html-koodimuotoinen merkintä verkkosivulle. Näillä hakukoneet ymmärtävät tarjotun sisällön avoimeksi.


Teille kevättä toivottaen,
Anne Koivula
LUP / Lapland University Press
Creative Commons -lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Anne Koivula, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tässä kirjoituksessa käytetyt lähteet lisensseineen:

 

Avoin tiede ja tutkimus. 2016. Käsikirja. Tutkijan muistilista julkaisemisesta. (Avoimen tieteen käsikirja, jonka tekijä on Opetus- ja kulttuuriministeriö, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.) [luettu 12.5.2016]

Creative Commons, kansainvälinen. 2016. https://creativecommons.org/ (Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. CC-BY 4.0) [luettu 11.5.2016]

Creative Commons, Suomi. 2016. http://creativecommons.fi/ (Verkkosivut on lisensioitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. CC-BY 4.0) Copyright © 2016. [luettu 11.5.2016]

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti