22.5.2015

Kirjasto, enemmän kuin kaveri - se on kumppani


Lapin korkeakoulukirjasto on LUPin tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Puhun tässä kirjastoista yleensä tarkoittamaan kaikkia kirjastojen tuottamia palveluita ja niiden muodostamaa palvelu-, järjestelmä- ja tietohallintaverkostoa unohtamatta, että oma Lapin korkeakoulukirjastomme on osa tätä. Me tarvitsemme kirjastopalveluita julkaisujemme vähintäänkin näkyvyyden, löydettävyyden, saatavuuden ja - mikä tärkeintä - julkaisufoorumitasomme toteamisen jokseenkin elintärkeisiin tehtäviin. Tästä samaisesta syystä myös tutkijat ja tutkimusorganisaatiot tarvitsevat kirjastoa: jotta tutkimus on löydettävissä ja jotta tutkimuksellinen tuloksellisuus on todennettavissa.

Julkaisemiseen on yliopistomme sisällä valtavasti osaamista kaikilta sen aloilta. Jokaisessa yksikössä tuotetaan arvokasta sisältöä ja tallennetaan tietoa yliopistomme laajasti karttuvasta tietämyksestä. Visuaaliseen toteutukseen meiltä löytyy ammattimaista osaamista monesta yksiköstä, ja jo pelkästään graafisen suunnittelun opinto-ohjelmasta valmistuu jatkuvasti uusia ammattilaisia.

Mutta HUOM! Julkaisu ei ole kuitenkaan julkaisu vielä, kun sillä on toimitettu sisältö ja visuaalinen ilme - olipa kyseessä sitten sarjajulkaisu, lehti, verkkosivu, raportti tai kirja ja sen muoto painettuna tai sähköisenä. Valitettavan usein näkyy julkaisuja, jotka äkkiseltään vaikuttavat oikeellisilta - muttei sitten kuitenkaan. Ilmestyneellä julkaisulla on ruumis ja sielu, mutta ei henkeä: julkaisu ei ota paikkaansa järkyttävän massiivisilla julkaisumarkkinoilla. Julkaisun ilmiselvä päämäärä on, että sitä tarvitseva lukija löytää sen. Julkaisu tarvitsee siis henkilöllisyyden, samoin kuin ihminen tarvitsee henkilötunnuksen, jotta se tunnistetaan, erotetaan muista - siis ylipäätään löydetään. Ja julkaisu tarvitsee elämän samoin kuin ihminen. Viimeistään tässä henkiinherättämisen pisteessä kirjaston pitäisi astua kuvaan.


Pelkästään ISBN- ja ISSN-tunnuksien käytön ja tarkoituksen tietäminen on julkaisemisen perusasioista:


ISBN

Kirjan tai muun erillisteoksen kansainvälinen standarditunnus ISBN. ISBN on kirjan tai muun erillisteoksen yksiselitteinen tunnus. Tunnusta käytetään julkaisujen hankinnassa, kustantajien varastoluetteloissa, laskutuksessa, kirjakauppojen tilausjärjestelmissä, kansainvälisissä ja kansallisissa yhteisluetteloissa, bibliografioissa ja kirjastojen lainausjärjestelmissä sekä tiedonhauissa.

Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle julkiseen käyttöön tarkoitetulle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (asulle) ja muutoksia sisältävälle painokselle. (Kansalliskirjasto)

ISSN

ISSN on jatkuvasti ilmestyvän tekstijulkaisun kansainvälinen tunnus. Sen avulla tietty lehti, sarja tai muu jatkuva julkaisu voidaan yksiselitteisesti erottaa muista, jopa saman nimisistä julkaisuista. ISSN-tunnus auttaa tunnistamaan ja löytämään julkaisun tietojärjestelmistä. - - ISSN-tunnuksesta on hyötyä käsiteltäessä julkaisuja kirjakaupoissa ja kirjastoissa. Konelukuinen ISSN-tunnus soveltuu tietojen vaihtoon eri tietojärjestelmien välillä, esim. tiedonhaku-, lainaus-, laskutus- ja kirjanpitojärjestelmissä. (Kansalliskirjasto)Julkaisijat käyttävät näitä siihen, että julkaisut ovat tunnistettavia ja löydettäviä. Kirjasto luo tietokantoihin yksilöllisen identiteetin ja kuvauksen niin, että julkaisuja on mahdollista löytää ja tunnistaa. Esimerkiksi Googlen teosominaisuuksia ei olisi olemassa ilman kirjastopalveluita, koska se ottaa tietojaan kirjastojen tuottamista tietokannoista, arkistoista, järjestelmistä ja kokoelmista.

Omakohtaisena kokemuksena julkaisijanakin on pitkä tie oppia kaikkia koukeroita tästä yhteistyön mahdollisuuksista, mutta se on äärimmäisen palkitsevaa. Tässäkin on vain hyvin pieni siivu - oikeastaan vain murunen - siitä tietohallinnasta ja järjestelmäylläpidosta, mitä kirjastossa pyöritetään. Minäkään en osaa asiasta kirjoittaa noviisia kummemmin. Kuitenkin kaikki kirjastopalvelut tehdään meitä varten. Joten se, että esimerkiksi julkaisun nimiösivu laaditaan huolella ja oikeellisesti, on vähintä mitä julkaisija voi yhteistyökumppaninsa vuoksi tehdä. Tämä teko kun palvelee lopulta julkaisijaa itseäänkin.

Kirjoittamiseen, julkaisemiseen ja toimittamiseen voi hakea lisäopastusta ja ohjeistusta  kirjastomme tarjoamasta oppaasta, Libguides-sivustolta.Kunnia ja kiitos kirjastolle,
Anne Ruonala
LUP


PS. Julkaisufoorumi on tehnyt päivitystä julkaisukanavaluokitukselleen  Beallin listan perusteella, josta aiemmin kirjoitinkin. Tämän seurauksena mm epäilyttäviä lehtiä on pudonnut tasolle 0. Tätä tekstiä klikkaamalla pääsee tähän TSV:n juttuun käsiksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti