16.12.2014

Uutta julkaisurintamalla: Vertaisarviointitunnus

Uuden yliopistojen rahoitusmallin myötä on julkaisutoiminnalle annettu uutta painoarvoa. Erityisesti juuri vertaisarvioitujen julkaisujen painoarvo korostuu entisestään. Siksi Suomessa eri tahojen yhteistyöllä kehitetään vertaisarvioinnille kansallisia pelisääntöjä. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on tässä kehitystyössä avainasemassa. Tunnusta voivat hakea Suomessa säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavat kustantajat  tai se voidaan myöntää kriteerit täyttäville yksittäisille julkaisusarjoille.

On sanomattakin selvää, että etenkin yliopistojen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja vahvaa tutkimusta. Tämän kannustamiseen uudistunut rahoitusmalli tähtää - vaikka mallin onnistumisesta voidaan toki olla montaa mieltä. Julkaisutoiminta ei saa kuitenkaan tulla tämän myötä rahoituksen vartioimattomaksi portiksi siinä mielessä, että julkaisuja ja artikkeleja tehtaillaan rahoitusosuuksien ajamina ilman minkäänlaista kontrollia tai laadunvarmistusta. Määrä ei korvaa laatua edes tieteellisissä tuotoksissa. Ilman yhteisiä pelisääntöjä vertaisarvioinnista tulisi pahimmassa tapauksessa mitään sanomaton maininta, jonka kukin on toteuttanut itselleen sopivalla mallilla ja vapailla kriteereillä. Pelisäännöt kuvailevat kaikille mitä, milloin, missä ja miksi, jolloin kaikkien vertaisarvioiduiksi kuvaillut julkaisut ovat - ainakin periaatteessa - samanarvoisia. Vertaisarviointi nimittäin uhkaa olla yhteisten pelisääntöjen jälkeenkin "kumileimasin", kuten Anne Mäntynen Suomen tiedekustantajien liitosta on asiaa puheenvuorossaan kuvaillut: jotkut näkevät sen välttämättömänä pakkona, muodollisesti pyöräytettävänä prosessina.

Lapin yliopistokustannus on saanut, monien muiden kustantajien ja julkaisijoiden joukossa, käyttöönsä kansallisen vertaisarviointitunnuksen, jonka myötä sillä on oikeus painattaa se niihin teoksiin tai yksittäisiin artikkeleihin, jotka ovat käyneet sen valvoman ja hyväksymän vertaisarviointiprosessin läpi. Kustantaja tai julkaisija, jolla on tunnuksen käyttöoikeus edistää Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön mukaisia periaatteita. Tunnuksen käyttöoikeus tähdentää kustantajan vastuuta ja velvollisuuksia  toimia yhteisten ja hyväksyttävien pelisääntöjen mukaisesti. Tunnus myös motivoi kirjoittajia näkemään vaivaa julkaisujen sisällöllisen laadun eteen: se on diplomi, jonka tekstin rakentaja ansaitsee onnistuneelle kirjoitukselleen.

Tärkeimmät kustantajan velvollisuudet ovat näin ollen valvoa ja dokumentoida vertaisarviointiprosessin vaiheet, toimittaa vertaisarvioijien lausunnot kirjoittajille sekä huolehtia, että kirjoittajat ovat korjanneet ja toimeenpanneet lausunnoista ilmitulleet seikat riittävässä määrin. Vertaisarviointitunnus vaatii myös kustantajan sivuille selvästi nähtäville prosessimallin, joka vertaisarvioitujen julkaisujen täytyy käydä läpi. Lapin yliopistokustannuksen noudattaman mallin voi lukea sen kotisivuilta.


Ja vielä loppukevennyksenä: 

Niille, jotka eivät ole vielä huomanneet, YouTubessa pyörii kohta lähes 10 000 katselukertaa kerännyt tyylikäs "Kirjastol Eka Kirjastol Vika" -musiikkivideo, josta voi bongata tuttuja paikkoja sekä Lapin yliopistolta että Rovaniemeltä:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti