16.11.2014

Onko sananvapaus epäsoveliasta työntekijälle?

Lastensuojelun työntekijät eivät saaneet lupaa tulla sananvapautta käsittelevään koulutuspäivään, koska työnantaja ei pitänyt koulutusaihetta soveliaana.

Olin luennoimassa sananvapautta käsittelevässä koulutuksessa vaientamisen kulttuureista. Kohtasin siellä työntekijöitä, jotka eivät uskaltaneet kertoa työnantajalleen menevänsä sananvapautta käsittelevään koulutukseen. He olivat ottaneet vapaapäivän, jotta koulutukseen osallistuminen ei paljastuisi. Päätökseen vaikutti pelko siitä, että paljastumisella olisi heille negatiivisia seurauksia.


Yllä kuvatut esimerkit kuvaavat sosiaalityöntekijöiden julkituloihin kohdistuvaa asennetta ja pelon ilmapiiriä. Vaikka asiakkaiden oikeuksien puolustaminen kuuluu ammattietiikan nojalla kiinteästi sosiaalityöhön, ei sen toteuttaminen ole käytännössä yksinkertaista.


Miksi sananvapaus on sosiaalityöntekijän työssä tarpeellinen oikeus? Esimerkiksi lastensuojelussa työntekijät puolustavat lasten ja heidän perheidensä oikeuksia saada riittävästi laadukasta lastensuojelua sekä varhaisen tuen palveluita. Työnantajat eivät halua työntekijöiden puhuvan asiasta julkisesti, mikäli näiden oikeuksien täyttyminen on puutteellista. Näin syntyy valtataistelu, jossa työnantaja pyrkii kaikin keinoin vaientamaan epäkohdista keskustelemisen ja työntekijät pohtivat kuumeisesti, kuinka tuoda epäkohdat esille ilman koston kohteeksi joutumista.


Työntekijät kuvailevat taistelleensa työn epäkohtia ja jopa laittomuuksia vastaan organisaation sisällä jopa kymmenen vuoden ajan, ilman että mitään muutosta on tapahtunut. He ovat päätyneet vuotamaan epäkohdat medialle, koska eivät enää keksi muita vaihtoehtoja tilanteen muuttamiseksi.


Työntekijöillä tulee olla oikeus kertoa siitä, ettei heillä ole aikaa tehdä työtään kunnolla, siitä ettei asiakkaiden tarpeisiin kyetä vastaamaan ja siitä jos paikallispolittisilla päätöksilla tai organisaation sisäisillä toimilla luodaan lainsäädännön vastaisia tilanteita asiakkaille.


Hyvinvointivaltiossamme on ihmisryhmiä, jotka eivät itse kykene ajamaan ja puolustamaan omia oikeuksiaan. Mikäli heidän parissa työskentelevät ammattilaiset eivät saa puhua asiakkaidensa oikeuksien puolesta, kenellä sitten on oikeus puolustaa heikompiosaisia.


Laura Tiitinen
Tutkija
Lapin yliopisto

Kuva: www.freedigitalphotos.net, by Idea go

P.S. Työhön liittyvistä epäkohdista tulee ensin ilmoittaa organisaation sisällä. Mikäli ilmoitetut ongelmat sivuutetaan, niin työntekijät voivat paljastaa epäkohdat ulkopuolisille tahoille. Näitä tahoja ovat mm. toimintaa valvovat viranomaiset, ammattiliitto tai viimesijaisena keinona media. Työn epäkohtien ilmiantamiseen kannattaa kysyä neuvoja esim. ammattiliiton asianajajilta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti