11.5.2014

Palvelutieto pelivälineenä

Kun niitä asiakkaita on ihan ilman viestintääkin niin paljon.


Yllä oleva totuuden möläytys on tullut sosiaalityön julkisen viestinnän tutkijalle tutuksi vuosien varrella. Siihen tiivistyy kaksi isoa asiaa; sosiaalialalla riittää asiakkaita ja palveluviestintää käytetään asiakasmäärän rajoittamisen välineenä. Työntekijät sensuroivat palveluviestintää oman työtaakan kasvamisen pelossa. Ongelman taustalla ovat resurssit, mutta myös asenteet.


Kansalaisilla on oikeus saada tietoa julkisilla varoilla rahoitetuista palveluista [1]. Silti palveluviestinnässä on nähtävissä selkeä laatuhierarkia. Valtaväestölle tarkoitettujen palveluiden viestintä on parempaa ja sitä on enemmän, kuin marginaaliselle väestönosalle suunnattujen palveluiden viestintää.


Myös sosiaalipalveluiden sisälle on kehittynyt asiakkuuksien ja palveluviestinnän paremmuuden hierarkia. Liian usein kuulen sanottavan, että joillakin asiakasryhmillä on liikaakin tietoa sosiaalipalveluista tai viestintä ei kuitenkaan löydä niitä ihmisiä, jotka sen pitäisi. Joka kerta jään hämmästelemään, keitä ovat ne, jotka eivät ole edes palvelutiedon "arvoisia"?


Julkinen palveluviestintä ei suinkaan ole yksittäisten työntekijöiden hyppysissä. Palveluviestinnän kokonaisuus ja laatu on kuntien vastuulla. Ja jokainen kantaa tuon vastuun omalla tavallaan, kuten seuraavasta sosiaalityöntekijän haastattelusitaatista ilmenee.


Ainakin siitä oli pari vuotta sitten puhetta, että pitäis olla joku mainoslehti tai muuta, mutta mun mielestä se tuli jostain ylempää käsky, ettei kannata, että täällähän asiakasmäärät kasvais ihan hirveesti jos joka kotiin haettais joku tiedote.


Viestinnän laadun ollessa kirjavaa, kirjavasti toteutuu myös kansalaisten yhdenvertainen oikeus palvelutietoon. Pelin säännöt jäävät arvoitukseksi niille, jotka pelaavat jo ennestään kaikkein heikoimmilla pelimerkeillä.


Laura Tiitinen
Tutkija
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto

[1] Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20 §, hallintolaki 9§, sosiaalihuoltolaki 13 §

Kuva: freedigitalphotos.net, by Grant Cochrane

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti