20.1.2014

Urkund-koulutuksia ja uudistettuja gradukäytänteitä

Viime keväänä käyttöömme hankitun Urkund -plagiaatintunnistuspalvelun opettajakoulutukset ovat pyörähtäneet käyntiin. Olemme Urkundin pääkäyttäjän, Lisbeth Jacobsonin kanssa kiertäneet tiedekunnissa kertomassa Urkundin käytöstä. Koulutukset on järjestetty atk-luokissa, joten opettajat ovat voineet tutustua järjestelmään käytännössä ja harjoitella Urkundin käyttöä. Edellytys Urkundin käytölle ja oman Urkund-sähköpostin saamiselle on kirjautuminen Urkundiin. Tällöin yliopiston käyttäjätunnukseen yhdistyy Urkundin käyttäjätunnus. Jatkossa järjestelmää käytettäessä voikin kirjautua omalla tutulla yliopiston tunnuksella ja salasanalla.

Koulutuksissa olemme keskustelleet Urkundin käytön periaatteista. Urkund tarkistaa järjestelmään sähköpostitse tai Optiman palautuslaatikon kautta lähetetyt dokumentit. Järjestelmä vertaa tekstiä avoimeen internetiin, julkaisutietokantoihin ja järjestelmään tallennettuihin dokumentteihin, kuten opinnäytetöihin. Vertailuprosessin jälkeen Urkund lähettää opettajalle linkin analyysiraporttiin, josta näkee mm. prosenttiluvun muualta löydetyille vastaavuuksille. Raportissa näkyy selkeästi opiskelijan tekstissään käyttämät ulkopuoliset lähteet (jotka ovat digitaalisessa muodossa) linkkeineen. Tärkeää on muistaa myös, että Urkund on tekstinvertailujärjestelmä vailla syvempää älyä, siis Urkund toimii teknisenä apuvälineenä, mutta opettaja arvioi yhtäläisyyksien merkityksen!

Tekstinvertailun lisäksi Urkundia voidaan hyödyntää myös pedagogisena välineenä opastettaessa opiskelijoita tieteelliseen kirjoittamiseen. Olisikin hyvä, jos opettajat välittäisivät Urkundista tulleen raportin myös työn tehneelle opiskelijalle. Raportti toimii hyvin myös ohjauskeskustelun pohjana.

Tiedekunnat ovat tehneet päätöksen, että kaikki pro gradut tarkistetaan Urkundin kautta 1.1.2014 alkaen. Toivon mukaan opettajat ottavat Urkundin käyttöönsä myös muussa opetuksessaan, ei vain opinnäytetöiden tarkastuksen yhteydessä. Näin Urkundista tulisi tuttu väline opiskelijalle jo opintopolun alusta lähtien.

Vuoden vaihteessa myös yliopiston pro gradun viimeistely- ja julkaisuvaiheen käytäntöjä uudistettiin. Uudistuksella pyrittiin selkeyttämään graduprosessia ja yhdenmukaistamaan käytäntöjä. Tärkeänä tavoitteena oli myös edistää e-graduihin siirtymistä. Uudistuksen myötä pakolliset kappaleet kansitetusta gradusta eivät jää opiskelijan maksettavaksi, vaan yliopisto kustantaa nämä. Toinen oleellinen muutos koskee gradun kirjastokappaletta, se on nykyisin sähköinen ja julkaistaan joko avoimesti Doria-julkaisuarkistossa tai yliopiston sisäisessä verkossa.

Sirpa Purtilo-Nieminen
Verkko-opetuksen kehittämispäällikkö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti